Wegwijzer College is een lerende gemeenschap in Almere die christenen van meerdere kerken mag toerusten tot Gods missie voor de stad. Er is een breed aanbod op het gebied van kennis, toerusting en ondersteuning. Wegwijzer College realiseert dit alles om zoekers te helpen een volgeling van Jezus Christus te worden, nieuwe gelovigen te helpen om het geloof in de praktijk vorm te geven en volwassen gelovigen te helpen groeien in meer kennis van Gods Woord, zich te verdiepen in het geloof, dichtbij Christus te leven en kennis van de Bijbelse theologie te verkrijgen.

Zoekers

Dit zijn de mensen die via relaties of laagdrempelige contacten met de gemeente in aanraking komen en op zoek zijn naar God, de betekenis van de Bijbel en het christelijk geloof.

Koop het cursusmateriaal voor Wegwijs in de Bijbel
Jong gelovigen

Mensen die door het werk van Gods Geest op het punt zijn gekomen, dat zij hun leven aan God hebben toevertrouwd. Deze mensen staat een hele nieuwe uitdaging te wachten, namelijk een leven als christen.

Slotavond Wegwijzer College 2018: De Tekenen van de Eindtijd
Volwassen gelovigen I

Deze gelovigen vormen een belangrijke schakel in de opbouw van de gemeente. Zij dienen echter ook gevoed te worden, zodat zij zich in de diepte en rijkdom van het geloof kunnen ontwikkelen.

Volwassen gelovigen II

Gelovigen, die naast hun eigen persoonlijke groei en het leven dichtbij Christus, verantwoordelijkheid nemen in het motiveren en leiden van zoekers, pasgelovigen, jong gelovigen en het belang van het totaal van de gemeente op het oog hebben.