Wegwijs in de Bijbel

Leerdoelen:

Na het volgen van deze cursus kunt u:

  • de belangrijkste thema’s benoemen en de grote lijnen van de Bijbel beschrijven;

  • samenvatten waar het in het christelijk geloof om gaat;

  • in eigen woorden beschrijven hoe God zich in de Bijbel bekend maakt;

  • in eigen woorden beschrijven wie Jezus is, wat zijn onderwijs was en waarom Hij zo belangrijk is in het christelijk geloof;

  • de betekenis van de belangrijkste christelijke feestdagen beschrijven;

  • in eigen woorden omschrijven hoe de Bijbel antwoord geeft op vragen over de zin van het leven, de omgang tussen mensen, de toekomst van deze wereld en het leven na de dood.

Omschrijving:

Hebt u ooit de Bijbel al eens willen lezen of bent u geïnteresseerd in de diepere betekenis van dit boek? De cursus ‘Wegwijs in de Bijbel’ biedt u een unieke kans om kennis te maken met het best verkochte boek aller tijden. Spanning, avontuur, liefde en menselijke emoties; de Bijbel heeft het allemaal in huis om een ‘bestseller’ te zijn. Miljoenen mensen zijn gegrepen door de aantrekkingskracht van dit Boek en anderen beginnen die net te ontdekken. Het gaat niet alleen om mooie verhalen. In de Bijbel gaat het ook over concrete vragen als de zin van ons bestaan, de omgang tussen mensen, de toekomst van deze wereld en het leven na de dood. De Bijbel wil een wegwijzer zijn in een wereld vol verwarring, teleurstelling en misleiding.

De eeuwen door zijn mensen op zoek geweest naar de diepere zin van het leven”, vertelt André Meulmeester, die als cursusleider al sinds 1995 aan deze cursus verbonden is. “Vragen als: wie is God, heeft mijn leven zin, is er meer tussen hemel en aarde, wat gebeurt er na de dood, wie is Jezus en wat is waarheid, heeft mensen voortdurend bezig gehouden. Steeds weer zijn mensen tot de ontdekking gekomen dat het christelijk geloof redelijk is. De Bijbel is niet geschreven als een wetenschappelijk handboek, maar wil mensen wel helpen antwoorden te vinden op de diepe vragen van het leven. De cursus ‘Wegwijs in de Bijbel’ behandelt in één jaar tijd de belangrijkste thema ‘s uit de Bijbel. Bovendien is deze cursus zo opgebouwd dat alle christelijke feestdagen en hun betekenis aan de orde komen. Al zo’n 500 mensen in Almere hebben deze cursus gevolgd. Het enthousiasme van deze deelnemers is groot. De cursus ‘Wegwijs in de Bijbel’ is een uitstekende gelegenheid om op een vrijblijvende manier kennis te maken met de inhoud van het grootste Boek van alle tijden!”

Voorbereiding

We raden u aan de lesstof thuis door te nemen. U hebt dan meer aan de cursus.

.

Cursus van Wegwijzer College
Opgaveformulier

Doelgroep: Zoekers en jong gelovigen. Ook interessant als opfriscursus
Duur: 30 avonden. Deze cursus wordt elke dinsdagavond gehouden (in de even en oneven weken!)
Kosten: € 20,- voor het cursusmateriaal, de catering en faciliteiten. Mocht dit bezwaarlijk zijn, geef dat dan aan. Financiële beperking mag geen probleem zijn voor deelname.
Cursusleiders: André Meulmeester, wijk-pastors en medewerking stafmedewerkers.

Locaties in het seizoen 2018 – 2019:

  • Almere Haven –  Wijkwinkel aan de kerkgracht, wo avond oneven weken vanaf 12 september. Contactpersoon bert@hartvoorhaven.nl
  • Almere Poort – Poorthuis, wo avond elke week vanaf 5 september. Contactpersoon mark@dewegwijzer-almere.nl
  • Almere Stad West – Luitstraat, elke donderdag vanaf 27 september, om 19:30 uur. Contactpersoon: gerdinanddevries@hotmail.com