Jong gelovigen

GROEIEN IN CHRISTUS (NIEUWE GELOVIGEN)

Dit zijn mensen die door het werk van Gods Geest op het punt zijn gekomen, dat zij hun leven aan God hebben toevertrouwd.

Deze mensen staat een hele nieuwe uitdaging te wachten, namelijk een leven als christen. In deze nieuwe fase komen allerlei vragen aan de orde die te maken hebben met de praktische invulling van het geloof.

Wat zegt de Bijbel als handleiding voor mijn leven?

Hoe kan ik groeien op de terreinen van genade, geloof, gebed en gebod?

In het onderwijs voor nieuwe gelovigen zullen de diverse aspecten van discipelschap helder en duidelijk gecommuniceerd moeten worden. Het gaat hier om de kennis, maar ook om de praktische toepassing ervan.

Voor deze groep zal Wegwijzer College een inspirerende en motiverende werking hebben, mede door de onderlinge contacten en stimulans.

Wegwijs in de Christelijke gemeente
Hoe lees ik de Bijbel?
Trainingen