Zoekers

ONTDEKKEN VAN CHRISTUS (ZOEKERS)

Dit zijn de mensen die via relaties of laagdrempelige contacten met de gemeente in aanraking komen en op zoek zijn naar God, de betekenis van de Bijbel en het christelijk geloof. Deze groep heeft vaak tijd en een veilige omgeving nodig waarin eerlijk op de reële vragen van hun leven wordt ingegaan. Vragen van zoekers kunnen zich richten op twee niveaus: kennis en beleving. Bij het eerste gaat het om rationele kennis die nodig is voordat iemand kan geloven. Bij het tweede gaat het om beleving en emotie waarbij persoonlijke gevoelens een belangrijke rol spelen. In het onderwijs voor zoekers zal aandacht moeten zijn voor zowel de kennisover-dracht als de pastorale zorg. We kiezen er bewust voor om deze groep ook al te betrekken via Wegwijzer College. De ontmoeting met anderen in deze onderwijssetting kan het proces van integreren makkelijker maken en bovendien zorgen voor de aansluiting met de rest van het onderwijsprogramma.

Wegwijs in de Bijbel

Connect